Dziecko uczy się obserwując i słuchając

To co człowiek wie i potrafi formuje się w dzieciństwie i bardzo duży wpływ mają rodzice szkoła, dziadkowie. Jest to okres, kiedy dziecko przez obserwacja otoczenia, czyli rodziców bliższej i dalszej rodziny a później szkoły i kolegów uczy się przez cały czas. Dziecko widząc i słysząc to w jaki sposób na przykład rodzice mówią o nim, czyli o dziecku, w jaki sposób określają jego charakter i talenty często przyjmują to i wierzą, że na przykład do czegoś się nie nadają i nawet przestają próbować. Najlepiej uczy się dziecko na swoim przykładzie, obserwując zachowanie swoich rodziców zaczyna ich naśladować. Trudno dziecku mówić o szkodliwości palenia, jeżeli rodzice palą, tak samo jest z innymi sprawami, jak, na przykład alkohol, kłamstwo, brak szacunku dla innych. Jeżeli dziecko od urodzenia słyszy, że jest cudowne i jest skarbem swoich rodziców to czuje się ważne i kochane. Jeżeli jednak dziecko od chwili swoich narodzin słyszy, że sprawia tylko kłopoty, że nie było oczekiwanym dzieckiem nie będzie czuło się wartościowe, raczej, że jest nikim.

Cześć, mam na imię Marcin. Blog ten powstał po namowie moich współlokatorów, z którymi mieszkam w jednym z mieszkań, które wynajmuję. Chciałbym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam na ten temat.