W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW

Dotyczy to także poszczególnych elementów budynku. Np. ko­lumna powinna być tak ukształtowana, by pełniona przez nią funkcja podpory była łatwo widoczna. Kolumna skręcona, a więc nie spełniająca tego warunku, zasługuje, zdaniem Schopenhauera, na ujemną ocenę. Interesujące jest, że pogląd ten stał się współcześnie niemal powszechny. Zdzisław Mączeński kolumny skręcone nazywa „zmanierowanymi”. Podobne stanowisko reprezentuje Curt Siegel. W skręconej kolumnie, w odróżnieniu np. od pionowo kanelowanej, forma zewnętrzna sugeruje inny niż w rzeczywistości przebieg sił. Właśnie ta niezgodność oceniana jest ujemnie. Podstawą oceny może być tylko — jak sądzę —teza, źe przebiegi sił są w Jakiś sposób dostępne percepcji i co za tym Idzie podlegają wartościowaniu estetycznemu.

Cześć, mam na imię Marcin. Blog ten powstał po namowie moich współlokatorów, z którymi mieszkam w jednym z mieszkań, które wynajmuję. Chciałbym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam na ten temat.